Mall för sekretessavtal

Sekretessavtal innehåller olika saker beroende på vad man vill skydda och i vilket sammanhang.

Ha koll på vad du behöver

Mallar är generella. Följande är exempel på sådant som kan vara relevant för dig, men ändå inte finns färdigt i mallen.

  • I mallen är sekretessen ömsesidigt. Men den kan även vara ensidig.
  • Tydligt syfte är centralt. Det kan avgöra om det skett ett sekretessbrott eller inte.
  • Vilka som ska ha tillgång bör specificeras tydligt. Även personer utanför ett projekt kan råka se informationen.
  • Sekretess utan sluttid känns tryggt. Men det kan också minska handlingsutrymmet.

Tänk noga över dessa punkter och annat som kan vara relevant för just dig.

Till nedladdning

Det finstilta

Mallarna på TryggaAvtals webbplatser är framtagna för att ge vägledning. TryggaAvtal Sverige AB tar inget ansvar för eventuella skador eller dylikt som uppkommer vid användandet av mallarna. Vi rekommenderar alltid att en jurist granskar det färdiga avtalet innan avtalet skrivs under.