Få hjälp att granska dina avtal

Välj de avtalstyper du vill ha granskade. Om du vill kan du redan nu ladda upp avtalet här. Inom kort hittar vi en lämplig jurist som återkommer och hjälper dig via epost eller telefon.

1. Välj avtal du vill ha granskade

Typ av avtal Pris (exkl. moms) Välj avtal
Kompanjonavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Aktieägaravtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Äktenskapsförord 300 kr/sida (minst 900 kr)
Anställningsavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Konsultavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Finansieringsavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Sekretessavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Allmänna villkor 300 kr/sida (minst 900 kr)
Annat Beskriv i meddelande

2. Meddelande eller bakgrundsinformation

3. Ladda upp avtal (word, pdf)

4. Dina kontaktuppgifter