Få hjälp att granska dina avtal

Välj den avtalstyp du vill ha granskad och ladda upp ditt avtal. Vi matchar med rätt typ av jurist som skriver en granskningsrapport åt dig. Läs mer om avtalsgranskning

1. Välj avtal du vill ha granskade

Typ av avtal Pris (exkl. moms) Välj avtal
Kompanjonavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Aktieägaravtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Äktenskapsförord 300 kr/sida (minst 900 kr)
Anställningsavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Konsultavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Finansieringsavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Sekretessavtal 300 kr/sida (minst 900 kr)
Allmänna villkor 300 kr/sida (minst 900 kr)
Annat Beskriv i meddelande

2. Meddelande eller bakgrundsinformation

3. Ladda upp avtal (word, pdf)

4. Dina kontaktuppgifter