Aktieägaravtal

Att skriva aktieägaravtal

Aktieägaravtalet beskriver hur ägarna vill driva verksamheten tillsammans. Det är alltså ett komplement till aktiebolagslagens allmänna regler och bolagsordningen, som enbart tar upp vissa frågor.

Det är viktigt att alla parter förstår hur avtalet kan användas i olika situationer. Här listar vi några punkter ni som ägare bör diskutera när ni ska skriva aktieägaravtal.

Är någon ägare gift?

Ett äktenskapsförord visar vad två makar äger tillsammans, och vad som är enskild egendom. Om en ägare är gift så är det bra om dennes andel i bolaget blir enskild egendom.  Annars kan andelarna delas upp mellan makarna i en skilsmässa. Föreställ dig att sköta verksamheten med två före detta makar.

Får en ägare hoppa av och starta en konkurrent?

Ni bör begränsa möjligheterna för en ägare att bryta sig ur för att starta en konkurrerande verksamhet och locka med sig kunder och anställda. I aktieägaravtalet bör ni specificera vad som händer om någon bryter mot detta. En straffavgift är ett bra förslag då det kan vara svårt att få skadestånd.

Får en ägare sälja sin andel?

Vad händer om en ägare säljer sin andel utan att hen frågat dig? Tänk att en ny okänd person plötsligt ska vara med och ta beslut i ditt bolag. Det innebär stora risker för meningsskiljaktigheter.

Aktieägaravtal ska därför beskriva när, hur och till vem en ägare får sälja sina aktier. Dessutom kan aktieägaravtalet ha bestämmelser som låter ägarna köpa tillbaka aktier som sålts på ett otillåtet sätt. Samtidigt kan det finnas bestämmelser som tvingar en ägare att sälja sina aktier. Det kan exempelvis vara om någon är intresserad av att köpa hela företaget, och alla ägare utom en vill sälja.

Det är inte lätt att veta vad man vill den dag någon sådant sker. Därför är det viktigt att alla ägare förstår de situationer ett avtal kan  komma användas.

Vem äger rättigheterna?

En ägare som skapar något - såsom källkod, designer eller tar bilder - äger vissa rättigheter till det hen har skapat. Det är då viktigt att ni kommit överens om att rättigheterna skrivs över på bolaget. Annars finns det risken att ägaren begär att bolaget ska betala licenser, eller säljer rättigheterna till exempelvis en konkurrent.

Ska samtliga ägare ska vara överens för vissa beslut?

Såg du filmen ”The Social Network”? I en scen skildras hur en medgrundares andel i bolaget blir mindre utan att han vet om det. För att något sådant inte ska hända bör ett aktieägaravtal kräva att alla ägare är eniga för att besluta i vissa frågor.