Exempelpriser

Grunden till fastpris

Exempelpriserna är de priser juristerna utgår ifrån när de ger dig ett fastpris. Om ditt avtal kräver mer arbete kan priset du erbjuds vara högre.

Så fungerar det

När du ska få hjälp att skriva avtal kostar det inget att juristen ringer upp dig, och du kan fortfarande ångra dig.
Efter samtalet ger juristen dig ett fastpris, som du ska acceptera innan juristen börjar arbeta på avtalet.

Typ av avtal Pris från (ex. moms)
Aktieägaravtal 2 900 kr
Kompanjonavtal 2 900 kr
Äktenskapsförord 900 kr
Anställningsavtal 1 900 kr
Konsultavtal 1 900 kr
Finansieringsavtal 3 500 kr
Sekretessavtal 1 500 kr