För ökad lönsamhet

Effektiva inköps- och säljavtal är en förutsättning för lönsamma och hållbara affärer. Därför har stora bolag team av anställda jurister. Men många företag behandlar avtal betydligt mer styvmoderligt. Detta kan leda till att 40% av värdet av affären går förlorat. Det ändrar TryggaAvtal på.

Genom färgkoder blir bristerna lätta att förståPer Sjöstrand, koncernchef  

Genom TryggaAvtals plattform är det lätt att identifiera allvarliga brister i avtal. Att tidigt hantera sådana brister leder till att mindre tid behöver läggas på att släcka bränder.

Vi kan lägga mer tid på att göra bättre förhandlingar" – John Ekström, CEO   

Genom TryggaAvtals plattform är det enkelt att få förslag på alternativa skrivningar. Därmed blir det naturligt att ta kommandot i förhandlingar. Samtidigt frigör det tid åt att diskutera fram bra lösningar.

"Vi har kortat våra ledtider" - Mattias Engberg, CFO  

Man är aldrig starkare än den svagaste länken. Detta gäller även företagets avtalsstruktur. Ett systematiskt användande av TryggaAvtals plattform gör det möjligt att hitta de "röda" avtalen och lyfta dessa till en acceptabel nivå.

"Vi fick betalt utan invändningar" - Henrik Bengtsson, KAM  

Genom TryggaAvtals plattform är det smidigt att hantera de komplikationer som uppstår i affärsförhållanden. Många situationer som annars riskerar att bli långdragna kan snabbare få ett avslut. 

 

Så fungerar det?

 

  1. Varje medarbetare som hanterar avtal hos er får ett eget konto. Där laddas avtal kontinuerligt upp för kvalitetssäkring. 
  2. Tillsammans med er tar vi fram WILD-cards (riktlinjer) för era avtal. Genom dessa blir det tydligt vad som acceptabelt och inte acceptabelt i era avtal. 
  3. För varje granskat avtal levereras en trafikljusrapport. Genom trafikljusrapporten visualiseras riskerna i avtalet. Rapporten innehåller också enkla men förklarande kommentarer. Om signalen är röd eller gul, kan ni med ett knapptryck få hjälp att justera avtalet. 

Hur vet jag att det fungerar?

För att funka i ett affärsmässigt sammanhang har arbetssättet utvecklats i nära samarbete med tidigare chefsjurister på bland annat Alfa Laval, Systembolaget och Life Europé.

Just nu används plattformen systematiskt av ett 100-tal bolag av olika storlek, från stora börsnoterade koncerner till små fåmansbolag.