Avtalsmallar för samarbeten

Kan någon av dessa mallar för samarbeten passa dig?