Avtalsmallar

Ladda ner de avtalsmallar du behöver - kostnadsfritt. Ta gärna hjälp av jurist för att granska det färdiga avtalet.

Sist i mallen finns en granskningscheck för rabatterat pris på avtalsgranskning.

Det finstilta - Mallarna på den här sidan är framtagna för att ge vägledning. TryggaAvtal Sverige AB tar inget ansvar för eventuella skador eller dylikt som uppkommer vid användandet av mallarna. Vi rekommenderar alltid att en jurist granskar det färdiga avtalet innan avtalet skrivs under.

 

 

Aktieägaravtal

Äger du ett aktiebolag tillsammans med någon annan? Skriv ett aktieägaravtal som beskriver hur ni ska styra över bolaget, om någon ägare fritt får sälja aktier, vad som händer om någon dör/skiljer sig etc. Aktieägaravtalet skyddar både er som ägare och bolaget från konflikter.

Hämta din mall för aktieägaravtal

 

Anställningsavtal

Ska du anställa? Ta fram ett anställningsavtal! Så blir det tydligt både för dig och den anställde vad som gäller för lön, pension, arbetstider, uppsägning, förmåner etc.

Hämta din mall för anställningsavtal

Hör en av juristerna som TryggaAvtal samarbetar med berätta om ny praxis för värvningsklausuler i anställningsavtal.

 

Fullmakt

Ska du ge någon annan rätt att företräda bolag? Då kan det vara bra att ta fram en skriftlig fullmakt. Då blir det tydligt för alla vad individen får och inte får göra.

Hämta din mall för fullmakt (svenska och engelska)

 

Konsultavtal

Du som ska anlita en konsult eller arbeta som konsult kan läsa mer om konsultavtal här.

Ska du anlita en konsult? Ta i så fall fram ett skriftligt konsultavtal så att det t.ex. blir tydligt att du äger resultaten av konsultuppdraget. Är du själv konsult? Då behöver mallen anpassas för att passa ditt behov.

Hämta din mall för konsultavtal

Granskning av jurist?

Granskning av erfaren jurist - Endast 300 kr/sida

Läs mer och beställ

 

 

Låneavtal (kort)

Ska du låna in eller låna ut pengar? Ta fram ett låneavtal som reglerar lånesumman, ränta, återbetalning, återbetalningen etc.

Hämta din mall för låneavtal (svenska och engelska)

 

Personuppgiftsbiträdesavtal - DPA

Har du en redovisningsbyrå som sköter löneutbetalningarna? Då är det bra att ha ett personuppgiftsbiträdesavtal. Samma gäller andra situationer när någon annan har tillgång till personuppgifter som du ansvarar för. Behöver du en uppfräschning om GDPR? Vi har samlat mer  information om vad som är nytt med GDPR, rättslig grund och några bra tips.

Hämta din mall för personuppgiftsavtal

En av juristerna som TryggaAvtal samarbetar med ger några tips om GDPR.

 

Samarbetsavtal

Du behöver samarbetsavtal vid flera tillfällen. Till exempel när du ska driva ett projekt eller leverera (eller mottaga) något åt en kommun, en förening eller ett företag. Det betyder att avtalet kan se ut på olika sätt. Därför är det viktigt att ni utformar ett samarbetsavtal efter era behov och förutsättningar. Ta gärna utgångspunkt från mallen som du laddar ner här nedanför. Här kan du även läsa mer om att samarbeta med företag och utforma samarbetsavtal.

Hämta din mall för samarbetsavtal

Webinar med tips om vad som är viktigt i samarbetsavtal. Webinaret börjar efter drygt 5 minuter.

 

Sekretessavtal

Ska du diskutera en större affär, ett nytt samarbete, anlita konsult etc.? Skriv ett sekretessavtal! På så sätt minskar du risken för att känslig och hemlig information avslöjas för utomstående eller används på ett sätt som kan skada dig. Här nedanför kan du ladda ner en mall för ett sekretessavtal. Vi har även samlat mer information för dig som vill utforma ett sekretessavtal.

Hämta din mall för sekretessavtal

En av juristerna som TryggaAvtal samarbetar med tipsar om vad som är viktigt att tänka på när du ska skriva sekretessavtal.