Anställningsavtal

Att skriva anställningsavtal

Det finns inga krav på att man ska ha ett skriftligt anställningsavtal. Däremot är arbetsgivaren skyldig att skriftligen informera arbetstagaren om anställningens form, lön, semester, etc. Det kan enkelt göras i ett anställningsavtal så har båda parter intygat att man tagit del av villkoren.

Det finns många lagar och regler som gäller för arbetsgivare oavsett om det finns i ett anställningsavtal eller ej. Här följer några punkter du bör tänka på när du ska skriva ett anställningskontrakt.

Vad ska den anställde arbeta med?

Det är viktigt att du och den anställde har samma bild av vilka arbetsuppgifter den anställde ska utföra. Beskriv därför arbetsuppgifterna så tydligt som möjligt.

Vilka villkor ska gälla?

Fundera igenom vilka villkor och förmåner som ska gälla för den anställde. Lön? Pension? Försäkringar? Dator, telefon, bil?
Senast en månad efter att den anställda har börjat arbeta måste du skriftligen informera den anställde om villkor av väsentlig betydelse för anställningen. Enklast är om sådana villkor finns med i ett skriftligt anställningsavtal.
Exempel på villkor av väsentlig betydelse är lön och semester, vilka arbetsuppgifter den ska anställde utföra och var, och om anställningen gäller för en begränsad tid (med info om slutdag), provanställning (med info om prövotid) eller tillsvidareanställning (med info om uppsägningstid). Det kan också vara vilka försäkringar som ditt företag tecknar för den anställde.

Ska provanställning gälla?

Du får inte säga upp en anställd hur som helst – för att testa om den utvalde är rätt för dig och ditt företag kan du anställa hen på prov. Prövotiden är högst sex månader. Under denna tid (men senast två veckor innan provanställningen slutar) kan du avsluta anställningen utan att berätta varför. Men skälen får inte vara diskriminerande. Ange tydligt i anställningsavtalet att provanställning gäller!

Vem tillhör resultatet av arbetet?

Eventuellt kommer den anställde att producera arbetsresultat som är viktiga och värdefulla för ditt företag. Det kan vara uppfinningar, metoder, design, och know-how. Skriv in i anställningsavtalet att ditt företag ska äga rätten till det den anställde producerar. Annars kan det påverka dina möjligheter att använda detta i framtiden.

Vad gäller efter anställningen?

Under anställningstiden får den anställde får inte göra saker som konkurrerar med ditt bolag, berätta företagshemligheter, inte tala illa om ditt bolag, etc. Det är den så kallade lojalitetsplikten. Men tänk på att lojalitetsplikten inte gäller efter anställningen upphört. Om du vill begränsa den anställdes möjlighet att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningen, måste detta stå i anställningsavtalet. Du som arbetsgivare kan inte avtala om vad som helst – det finns regler om hur långt du får gå.

Tänk på att det finns många lagar och regler som gäller för arbetsgivare. En stor del av dessa är du skyldig att följa. Ta hjälp av en jurist om du är osäker på vad som gäller.