Inköps- och kundavtal

Exempel på vad som är viktigt att tänka på när du skriver avtal med kunder och leverantörer

Det finns många saker att tänka på för att skriva ett bra avtal. Avtalet blir viktigt när ni inte är överens i en fråga. Genom att båda vet vad som gäller, kan ni undvika konflikter som förutom att kosta massa pengar även riskerar att förstöra er relation.

Vad gäller avtalet?

Förklara så tydligt som möjligt vad det är som köps eller säljs. Beskriv mängd och kvalitet. Detta är viktigt för att man sedan ska kunna avgöra om varan eller tjänsten är korrekt eller inte.

Var, när och hur ska det levereras?

Om det är en vara som köps eller säljs finns standardbestämmelser för leverans som man ofta hänvisar till och som ges ut av Internationella Handelskammaren. Fördelen med dessa är att de är välkända på marknaden. Därför blir det tydligt vad som gäller. Bestämmelser om leverans är viktigt för att kunna avgöra om exempelvis leveransen är försenad.

Hur och när ska det betalas?

För en säljare är det bra att få betalt tidigt (gärna i förskott) och en köpare vill betala så sent som möjligt. Om det är fel på varan eller tjänsten, eller om den är försenad är det bra för köparen att åtminstone inte betalt hela summan.

Vem är ansvarig vid fel eller förseningar?

Hur gör köparen om hen tycker att varan eller tjänsten är felaktig eller försenad - hålla inne betalning, skadestånd, viten, etc.? Ska säljarens skyldighet att betala ersättning begränsas - till exempel till en viss del av köpesumman?  Detta bör ni komma överens om och specificera i ett avtalet. Vite är ett fastbelopp som exempelvis ska betalas ut varje vecka en vara är försenad. Skadestånd döms ut av en domstol om exempelvis förseningen fått fler och större effekter. Som säljare bör man i avtalet försäka skydda sig från skadestånd.

Ska det finns någon ensamrätt?

Exempelvis kan en köpare vara tvungen att enbart köpa varan eller tjänsten från säljaren. Ibland är säljaren förhindrad att sälja varorna till andra inom ett område.

Om den andra parten föreslår någon form av ensamrätt – tänk noga igenom om detta verkligen funkar för din verksamhet (nu och i framtiden), och vad du får i utbyte.

Vilka avtal behöver jag?

Om du driver en restaurang eller butik där kunder beställer och betalar på plats, behöver du i regel inget särskilt avtal med kund, däremot har du säkert viktiga leverantörer. Ingå skriftliga avtal med dessa.

Din restaurang eller butik kan exempelvis ha en kundklubb eller erbjuda kunden att köpa till avbetalning. I så fall behöver du ta fram ett avtal som reglerar hur detta fungerar. Då kan det även vara relevant att se över hur du hanterar reglerna i GDPR.

Om du driver en internettjänst är det i regel tillräckligt med allmänna villkor som kunden accepterar innan hen använder tjänsten. Allmänna villkor är generellt beskrivna förhållningsregler som gäller samma för alla kunder och leverantörer. Dessa utgör en bra bas i varje avtalsförhållande.

Ibland behöver de allmänna villkoren kompletteras med avtal som är anpassad till den specifika affären (exempelvis om du har en webbshop). Glöm inte att hänvisa till de allmänna villkoren så att det är tydligt för båda parter att dessa gäller.

Var uppmärksam om både du och den andra parten har allmänna villkor. Att hänvisa till två olika allmänna villkor kan göra att det blir svårt att avgöra vad som faktiskt gäller, speciellt om allmänna villkoren i någon del säger olika saker.